Dokument pro vyhodnocení podpůrných opatření 2. - 5. stupně

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí se speciálními potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb. stanovuje v §16 odst. 4 povinnost školy, ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, průběžně vyhodnocovat poskytování podpůrného opatření 2. - 5. stupně, nejdéle do 1 roku od vydání doporučení.

Na webových stránkách PPP Břeclav je k tomuto účelu připraven pro školy jednoduchý formulář „Vyhodnocení podpůrných opatření“ (ke stažení v sekci Dokumenty).

V případě vyhodnocení IVP se i nadále uplatňuje §4 odst. 2 - dokument k vyhodnocení IVP byl aktualizován a je také ke stažení v sekci Dokumenty.

2010 © Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav
Sídlo: Bří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav
Odloučená pracoviště: Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče; Náměstí 28, 692 01 Mikulov

created by www.pixelhouse.cz