Programy PPP pro žáky a studenty

 • Test rizika poruch učení u raných školáků: preventivní vyšetření pro děti ve věku od 6-ti let do ukončení prvního pololetí školní docházky, zaměřené na zjištění úrovně základních předpokladů pro zvládání nácviku čtení a psaní. Odhalení eventuelních slabých míst umožňuje včasné zahájení péče, která pomáhá předejít či alespoň snížit závažnost možných poruch učení. Vyšetření provádíme jak individuálně, tak i přímo ve škole- viz nabídka pro školy.
 • Speciálně pedagogické vyšetření dětí s poruchami učení.
 • Individuální nápravná péče pro děti se specifickými poruchami učení. Setkání obvykle 1x za dva týdny (45-60 minut), celkové trvání individuální.
 • Zjištění aktuální úrovně rozvoje dílčích funkcí podle B. Sindelarové /zrakové vnímání, sluchové vnímání, zraková a sluchová paměť, časový sled, intermodalita, orientace v prostoru/.
 • Následná péče zaměřená na rozvoj dílčích funkcí dle indiv. potřeb. Trvání - dlouhodobá docházka, setkání 45 – 60 minut, optimální v intervalu 2 týdny. Nutnost zakoupit příslušné pracovní sešity, jejich cena pro rodiče v tuto dobu zatím vydavatelstvím nestanovena.
 • Program KUPOZ – program určený zejména dětem ve věku 8 – 12 let, zaměřený primárně na rozvoj koncentrace pozornosti, současně se posilují i některé dílčí funkce a pracovní návyky. Délka trvání cca 16 týdnů, setkání 1x za dva týdny. Nutnost zakoupit pracovní listy – cena se pohybuje kolem 400,- Kč + poštovné.
 • Instrumentální obohacování podle Feuersteina – základní verze. Program zaměřený na rozvoj poznávacích strategií. Vhodný pro žáky ZŠ i SŠ s výukovými obtížemi, ale určen i pro žáky nadané. Práce možná s instrumenty Porovnávání, Analytické myšlení, Uspořádání bodů a Orientace v prostoru. Docházka individuální, setkávání dle možností – od 2 setkání týdně do intervalu 1x za dva týdny. Celkové trvání – individuální. Cena instrumentů asi 120 Kč / kus + poštovné. Podrobné informace o metodě Instrumentálního obohacování je možno vyhledat na internetu (heslo FIE).

U stimulačních a nápravných programů vítáme osobní účast rodičů, pokud to není možné, je nutno se při převzetí dítěte seznámit s obsahem setkání. Vždy se předpokládá, že v mezidobí dítě s rodiči doma pravidelně pracuje podle doporučení speciálního pedagoga.

Objednat se možno osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem

 • Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, 690 02
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  tel.: 519 322 139 – administrativní pracovnice poradny p. Lípová
 • Telefonicky, písemně nebo osobně pak na detašovaném pracovišti PPP v Hustopečích /budova SOU Hustopeče/, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 01; 518 389 121 – soc. pracovnice p. Havránková.
  Pokud chcete kontaktovat přímo spec. pedagožky, volte ve vlastním zájmu laskavě dobu ráno do 7:45, poté je již možnost přepojování telefonu s ohledem na práci s klienty omezena.

2010 © Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav
Sídlo: Bří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav
Odloučená pracoviště: Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče; Náměstí 28, 692 01 Mikulov

created by www.pixelhouse.cz