Doplňková činnost

Zatímco standardní služby poradny jsou klientům poskytovány zdarma, nadstandardní služby jsou hrazeny klienty. Doplňková činnost slouží k lepšímu využití odborného potenciálu pracovníků poradny , nesmí však být realizována na úkor její hlavní činnosti. Ceny nabízených služeb se řídí aktuálním ceníkem, nadstandardní služby pro školy a školská zařízení jsou stanoveny dohodou.

Okruhy doplňkové činnosti

  • Pořádání odborných kurzů, vzdělávacích akcí, lektorská činnost
  • Prodej metodických materiálů zakoupených či vytvořených poradnou
  • Psychologická vyšetření pro konkurzní či výběrová řízení
  • Psychologická diagnostika dospělých (na žádost klienta, Policie ČR, ÚP..)
  • Psychoterapie dospělých
  • Zakázková psychologická či spec. pedagogická diagnostika (měření IQ , kursy sebepoznání...)
  • Skupinová vyšetření uchazečů o přijetí na SŠ,VOŠ
  • Konzultace, vedení a oponentura studentských odborných prací
  • Další pedagogické vedení dle potřeb klientely (příprava na komisionální přezkoušení, přijímací zkoušky, doučování)