Nabídka služeb pro studenty

  • Psychologická diagnostika výkonových, osobnostních a zájmových charakteristik jako podklad pro kariérové a profesní poradenství či v případě komplikací při volbě školy
  • Diagnostika příčin, poradenství a pomoc při řešení výukových obtíží
  • Diagnostika příčin a krátkodobá psychoterapeutická pomoc při řešení osobnostních a vztahových obtíží
  • nabidka-pro-studentyPoradenství, intervence a vytváření podkladů pro změny školy, modifikace učebních nároků, individuální a skupinové integrace u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Diagnostika příčin, intervence a poradenství v případě vztahových problémů v třídních kolektivech, krátkodobá terapeutická pomoc obětem rizikového chování v kolektivu