Důležité upozornění ⚠️

⚠️ Žádáme klienty, aby nevstupovali do poradny s příznaky respiračního onemocnění. ⚠️

Děkujeme za dodržení tohoto pravidla vzájemného kontaktu.

Obnovili jsme provoz pracoviště v Mikulově. Pro více informací navštivte stránku Kontakty.