Tip na zajímavou vzdělávací hru pro předškolní děti. Na této stránce navíc naleznete odkaz na video Dobrého rána, kde jsou představeny další hry s enviromentální a multikulturní tématikou.

www.scio.cz/rozvoj-deti/3-6-let/akce-ostrov/


Webový portál Jdemedoškoly.cz je určen pro rodiče předškoláků a školáků. Na webu naleznete články, diskuse, poradnu s odborníky, databázi mateřských a základních škol, průvodce rodiče školou, pracovní listy pro předškoláky a další zajímavý obsah. 

jdemedoskoly.cz/


Ve světě Teraher naleznete zajímavé hry, hračky a knížky zaměřené na rozvoj a podporu emoční a sociální inteligence dětí. Jsou také pomůckou pro všechny děti, které mají emoční problémy nebo se ocitly v obtížné životní situaci, a jejich rodiče, kteří by jim rádi pomohli.

www.terahry.cz


Webové stránky www.jak-spravne-psat.cz jsou ojedinělým projektem, který shrnuje důležité informace související se správným psaním u dětí. Naleznete zde kapitoly věnující se obecným zásadám a důležitým návykům pro správné psaní, konkrétní příklady správných i špatných postupů při psaní ilustrované na fotografiích nebo speciální lekce zaměřené na uvolnění ruky i celého těla.

www.jak-spravne-psat.cz/


Hledáte kvalitní knihy, které budete číst s dětmi? Inspiraci lze hledat na webových stránkách kampaně Celé Česko čte dětem. Najdete zde informace o tom, co dětem pravidelné čtení přináší, rady a tipy a mnoho dalšího.

http://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly


Nejen žákům a studentům s dyslexií doporučujeme projekt Českého rozhlasu - Čtenářský deník. Na tomto webu nalezete desítky literárních klasik volně ke stažení ve formě audioknih. Kromě MP3 s povinnou četbou na webu najdete i medailonky autorů.

www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/


Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Doporučujeme žákům základních škol.

www.vcelka.cz/cs/


Od stejných autorů jako je Včelka je také kurz rychlého čtení na webu Rozečti se. 

www.rozectise.cz/cze/


Nejen ředitelům ZŠ doporučujeme publikaci Řízení inkluze ve škole. Tato publikace vznikla v rámci projektu "Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace.", který byl realizován v letech 2013-2015 s podporou Grantové agentury Masarykovy univerzity. Je volně ke stažení na:

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/837


Jihomoravský kraj vydal ve spolupráci se středními školami a zaměstnavateli v regionu elektronickou brožuru s názvem „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“. Tato brožura by měla usnadnit žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům, výchovným poradcům, pedagogům a veřejnosti orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy. Více informací a odkaz na stažení brožury naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=326281&TypeID=2


K rozvoji matematických dovedností lze využít zábavnou hru Matemág.

http://www.matemag.cz/