Co vzít s sebou na vyšetření v PPP

Při první návštěvě zákonný zástupce vyplňuje s odborným pracovníkem anamnestické údaje o klientovi, vše důležité, co může mít vliv na jeho aktuální potíže – informace o těhotenství, porodu, raném psychomotorickém vývoji dítěte i aktuálním zdravotním stavu. Prosím, připomeňte si tyto údaje.

Pokud má dítě výukové problémy, vezměte s sebou školní sešity, žákovskou knížku (případně vytištěné známky z elektronické ŽK) a poslední vysvědčení (k vyšetření profesní orientace vysvědčení z osmého ročníku a případně pololetní vysvědčení z devátého ročníku). Pokud bylo dítě vyšetřeno jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se pojí návštěva PPP, je vhodné vzít zprávu z tohoto vyšetření také s sebou (vyšetření lékaře, logopeda, klinického psychologa, příp. jiného školského poradenského zařízení – PPP či SPC). Pokud přicházíte v souvislosti s vyšetřením školní zralosti dítěte, oceníme ukázky jeho spontánního výtvarného projevu (z MŠ i domácího prostředí).

Před vyšetřením zároveň poproste tř. učitelku/učitele Vašeho dítěte o vyplnění školního dotazníku (ZŠ i MŠ - viz dokumenty) - informace školy jsou pro diagnostiku ve většině případů nezbytné.

Poradenskou službu je možno poskytnout pouze na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce. V případě, že jeho přítomnost na vyšetření v PPP není z vážných důvodů možná, musí zákonný zástupce jiného dospělého průvodce dítěte vybavit plnou mocí k poskytnutí souhlasu s vyšetřením a potřebnými informacemi o dítěti.

Děkujeme za spolupráci.